SADRŽAJ KOŠARICE
PREGLED
KOŠARICE
0 artikala u košarici
Ukupno: 0 HRK + PDV
 

   Kanta za smeće

01-058sz
Kanta za smeće


352 HRK + PDV
(detaljnije)

540 X 480 X 930
V ~ 120 L
Plastika
Siva

01-058z
Kanta za smeće


352 HRK + PDV
(detaljnije)

540 X 480 X 930
V ~ 120 L
Plastika
Zelena

01-058b
Kanta za smeće


352 HRK + PDV
(detaljnije)

540 X 480 X 930
V ~ 120 L
Plastika
Smeđa

01-058k
Kanta za smeće


352 HRK + PDV
(detaljnije)

540 X 480 X 930
V ~ 120 L
Plastika
Plava

01-058p
Kanta za smeće


352 HRK + PDV
(detaljnije)

540 X 480 X 930
V ~ 120 L
Plastika
Crvena

01-058s
Kanta za smeće


352 HRK + PDV
(detaljnije)

540 X 480 X 930
V ~ 120 L
Plastika
Žuta

01-058f
Kanta za smeće


471 HRK + PDV
(detaljnije)

540 X 480 X 930
V ~ 120 L
Plastika
Bijela

01-421sz
Kanta za smeće


690 HRK + PDV
(detaljnije)

540 X 480 X 930
V ~ 120 L
Plastika
Siva

01-421z
Kanta za smeće


690 HRK + PDV
(detaljnije)

540 X 480 X 930
V ~ 120 L
Plastika
Zelena

01-421b
Kanta za smeće


690 HRK + PDV
(detaljnije)

540 X 480 X 930
V ~ 120 L
Plastika
Smeđa

01-421k
Kanta za smeće


690 HRK + PDV
(detaljnije)

540 X 480 X 930
V ~ 120 L
Plastika
Plava

01-421p
Kanta za smeće


690 HRK + PDV
(detaljnije)

540 X 480 X 930
V ~ 120 L
Plastika
Crvena

01-421s
Kanta za smeće


690 HRK + PDV
(detaljnije)

540 X 480 X 930
V ~ 120 L
Plastika
Žuta

01-421f
Kanta za smeće


548 HRK + PDV
(detaljnije)

540 X 480 X 930
V ~ 120 L
Plastika
Bijela

01-335f
Kanta za smeće


740 HRK + PDV
(detaljnije)

560 X 490 X 890
V ~ 110 L
Plastika
Bijela

01-335z
Kanta za smeće


660 HRK + PDV
(detaljnije)

560 X 490 X 890
V ~ 110 L
Plastika
Zelena

01-056sz
Kanta za smeće


267 HRK + PDV
(detaljnije)

580 X 950
V ~ 110 L
Plastika
Siva

01-056z
Kanta za smeće


267 HRK + PDV
(detaljnije)

580 X 950
V ~ 110 L
Plastika
Zelena

01-348
Kanta za smeće


314 HRK + PDV
(detaljnije)

540 X 480 X 930
V ~ 80 L
Plastika
Siva

01-793
Kanta za smeće


429 HRK + PDV
(detaljnije)

540 X 480 X 930
V ~ 80 L
Plastika
Bijela

01-794
Kanta za smeće


524 HRK + PDV
(detaljnije)

540 X 480 X 930
V ~ 80 L
Plastika
Bijela

01-347
Kanta za smeće


314 HRK + PDV
(detaljnije)

540 X 480 X 930
V ~ 60 L
Plastika
Siva

01-063z
Kanta za smeće


173 HRK + PDV
(detaljnije)

450 X 730
V ~ 50 L
Plastika
Zelena

01-063sz
Kanta za smeće


173 HRK + PDV
(detaljnije)

450 X 730
V ~ 50 L
Plastika
Siva

01-004
Kanta za smeće


500 HRK + PDV
(detaljnije)

470 X 870
V ~ 110 L
0,8 mm pocinčani lim

01-711
Kanta za smeće


1 500 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 300 X 950
V ~ 63 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-607
Kanta za smeće


1 326 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 300 X 750
V ~ 42 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-744
Kanta za smeće


500 HRK + PDV
(detaljnije)

125/240 X 820 Nehrđajući čelik
Zrcasto sjajna

01-015
Kanta za smeće


469 HRK + PDV
(detaljnije)

125/240 X 820 Nehrđajući čelik
Brušen

01-005
Kanta za smeće


505 HRK + PDV
(detaljnije)

125/240 X 820 Čelik

01-728
Kanta za smeće


976 HRK + PDV
(detaljnije)

250 X 610 Nehrđajući čelik
Zrcasto sjajna

01-006i
Kanta za smeće


946 HRK + PDV
(detaljnije)

250 X 610 Nehrđajući čelik
Brušen

01-006
Kanta za smeće


988 HRK + PDV
(detaljnije)

250 X 610 Čelik

01-729
Kanta za smeće


1 174 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 800 Nehrđajući čelik
Zrcasta materija

01-053i
Kanta za smeće


1 136 HRK + PDV
(detaljnije)

310 X 800 Nehrđajući čelik
Brušen

01-053
Kanta za smeće


1 188 HRK + PDV
(detaljnije)

310 X 800 Čelik

01-771
Kanta za smeće


295 HRK + PDV
(detaljnije)

250 X 610
V ~ 27 L
Nehrđajući čelik
Zrcasto sjajna

01-772
Kanta za smeće


285 HRK + PDV
(detaljnije)

250 X 610
V ~ 27 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-773
Kanta za smeće


348 HRK + PDV
(detaljnije)

250 X 610
V ~ 27 L
Čelik

01-774
Kanta za smeće


505 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 800
V ~ 60 L
Nehrđajući čelik
Zrcasto sjajna

01-775
Kanta za smeće


474 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 800
V ~ 60 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-776
Kanta za smeće


521 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 800
V ~ 60 L
Čelik

01-758
Kanta za smeće


371 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 800
V ~ 60 L
Plastika
Bijela

01-759
Kanta za smeće


371 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 800
V ~ 60 L
Plastika
crna

01-731
Kanta za smeće


740 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 800
V ~ 60 L
Nehrđajući čelik
Zrcasta materija

01-091
Kanta za smeće


712 HRK + PDV
(detaljnije)

310 X 60
V ~ 310 L
Nehrđajući čelik

01-116
Kanta za smeće


764 HRK + PDV
(detaljnije)

310 X 800
V ~ 60 L
Čelik

01-738
Kanta za smeće


760 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 800
V ~ 60 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-737
Kanta za smeće


779 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 800
V ~ 60 L
Nehrđajući čelik
Zrcasto sjajna

01-790
Kanta za smeće


388 HRK + PDV
(detaljnije)

250 X 500
V ~ 24 L
Plastika

01-791
Kanta za smeće


374 HRK + PDV
(detaljnije)

250 X 300
V ~ 14 L
Plastika

01-787
Kanta za smeće


476 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 800
V ~ 60 L
Plastika

01-788
Kanta za smeće


445 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 600
V ~ 45 L
Plastika

01-621
Kanta za smeće


790 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 800
V ~ 60 L
Čelik

01-363
Kanta za smeće


876 HRK + PDV
(detaljnije)

310 X 800
V ~ 35 L
Nehrđajući čelik
Zrcasto sjajna

01-434i
Kanta za smeće


838 HRK + PDV
(detaljnije)

310 X 800
V ~ 35 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-434
Kanta za smeće


933 HRK + PDV
(detaljnije)

310 X 800
V ~ 35 L
Čelik

01-366
Kanta za smeće


971 HRK + PDV
(detaljnije)

310 X 800
V ~ 35 L
Nehrđajući čelik
Zrcasto sjajna

01-457i
Kanta za smeće


933 HRK + PDV
(detaljnije)

310 X 800
V ~ 35 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-457
Kanta za smeće


983 HRK + PDV
(detaljnije)

310 X 800
V ~ 35 L
Čelik

01-757
Kanta za smeće


2 964 HRK + PDV
(detaljnije)

310 X 800 Nehrđajući čelik
Brušen

01-749
Kanta za smeće


710 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 800 Nehrđajući čelik
Zrcasto sjajna

01-750
Kanta za smeće


698 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 800 Nehrđajući čelik
Brušen

01-754
Kanta za smeće


483 HRK + PDV
(detaljnije)

250 X 610 Čelik

01-755
Kanta za smeće


486 HRK + PDV
(detaljnije)

250 X 610 Nehrđajući čelik
Zrcasto sjajna

01-756
Kanta za smeće


479 HRK + PDV
(detaljnije)

250 X 610 Nehrđajući čelik
Brušen

01-748
Kanta za smeće


717 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 800 Čelik

01-746
Kanta za smeće


724 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 800 Nehrđajući čelik
Zrcasto sjajna

01-747
Kanta za smeće


695 HRK + PDV
(detaljnije)

310 X 800 Nehrđajući čelik
Brušen

01-745
Kanta za smeće


725 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 800 Čelik

01-752
Kanta za smeće


498 HRK + PDV
(detaljnije)

250 X 610 Nehrđajući čelik
Zrcasto sjajna

01-753
Kanta za smeće


488 HRK + PDV
(detaljnije)

250 X 610 Nehrđajući čelik
Brušen

01-751
Kanta za smeće


540 HRK + PDV
(detaljnije)

250 X 610 Čelik

01-351
Kanta za smeće


571 HRK + PDV
(detaljnije)

250 X 610
V ~ 15 L
Nehrđajući čelik
Zrcasto sjajna

01-369
Kanta za smeće


562 HRK + PDV
(detaljnije)

260 X 610
V ~ 15 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-103
Kanta za smeće


712 HRK + PDV
(detaljnije)

250 X 610
V ~ 15 L
Čelik

01-117
Kanta za smeće


955 HRK + PDV
(detaljnije)

310 X 800
V ~ 35 L
Nehrđajući čelik
Zrcasto sjajna

01-353
Kanta za smeće


910 HRK + PDV
(detaljnije)

310 X 800
V ~ 35 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-106
Kanta za smeće


1 007 HRK + PDV
(detaljnije)

310 X 800
V ~ 35 L
Čelik

01-456
Kanta za smeće


583 HRK + PDV
(detaljnije)

250 X 610
V ~ 15 L
Nehrđajući čelik
Zrcasto sjajna

01-355
Kanta za smeće


588 HRK + PDV
(detaljnije)

250 X 610 V ~ 15 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-122
Kanta za smeće


695 HRK + PDV
(detaljnije)

250 X 610
V ~ 15 L
Čelik

01-125
Kanta za smeće


979 HRK + PDV
(detaljnije)

310 X 800
V ~ 35 L
Nehrđajući čelik
Zrcasto sjajna

01-357
Kanta za smeće


910 HRK + PDV
(detaljnije)

310 X 800
V ~ 35 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-039
Kanta za smeće


1 052 HRK + PDV
(detaljnije)

310 X 800
V ~ 35 L
Čelik

01-360
Kanta za smeće


1 026 HRK + PDV
(detaljnije)

310 X 800
V ~ 35 L
Nehrđajući čelik
Zrcasto sjajna

01-050i
Kanta za smeće


986 HRK + PDV
(detaljnije)

310 X 800
V ~ 35 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-050
Kanta za smeće


1 052 HRK + PDV
(detaljnije)

310 X 800
V ~ 35 L
Čelik

01-361
Kanta za smeće


1 026 HRK + PDV
(detaljnije)

310 X 800
V ~ 35 L
Nehrđajući čelik
Zrcasto sjajna

01-039i
Kanta za smeće


986 HRK + PDV
(detaljnije)

310 X 800
V ~ 35 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-123
Kanta za smeće


971 HRK + PDV
(detaljnije)

310 X 800
V ~ 35 L
Čelik

01-767
Kanta za smeće


443 HRK + PDV
(detaljnije)

250 X 250 X 610
Nehrđajući čelik
Brušen

01-765
Kanta za smeće


669 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 300 X 800
Nehrđajući čelik
Brušen

01-768
Kanta za smeće


455 HRK + PDV
(detaljnije)

250 X 250 X 610
Nehrđajući čelik
Zrcasto sjajna

01-766
Kanta za smeće


693 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 300 X 800
Nehrđajući čelik
Zrcasto sjajna

01-770
Kanta za smeće


507 HRK + PDV
(detaljnije)

250 X 250 X 610
Čelik

01-769
Kanta za smeće


698 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 300 X 800
Čelik

01-352
Kanta za smeće


569 HRK + PDV
(detaljnije)

250 X 250 X 610
V ~ 20 L
Nehrđajući čelik
Zrcasto sjajna

01-354
Kanta za smeće


860 HRK + PDV
(detaljnije)

310 X 310 X 800
V ~ 50 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-370
Kanta za smeće


560 HRK + PDV
(detaljnije)

250 X 250 X 610
V ~ 20 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-041
Kanta za smeće


888 HRK + PDV
(detaljnije)

310 X 310 X 800
V ~ 50 L
Nehrđajući čelik
Zrcasto sjajna

01-078
Kanta za smeće


605 HRK + PDV
(detaljnije)

250 X 250 X 610
V ~ 20 L
Čelik

01-087
Kanta za smeće


907 HRK + PDV
(detaljnije)

310 X 310 X 800
V ~ 50 L
Čelik

01-038
Kanta za smeće


631 HRK + PDV
(detaljnije)

250 X 250 X 610
V ~ 20 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-111
Kanta za smeće


938 HRK + PDV
(detaljnije)

310 X 310 X 800
V ~ 50 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-362
Kanta za smeće


693 HRK + PDV
(detaljnije)

250 X 250 X 610
V ~ 20 L
Nehrđajući čelik
Zrcasto sjajna

01-371
Kanta za smeće


990 HRK + PDV
(detaljnije)

310 X 310 X 800
V ~ 50 L
Nehrđajući čelik
Zrcasto sjajna

01-112
Kanta za smeće


693 HRK + PDV
(detaljnije)

250 X 250 X 610
V ~ 20 L
Čelik

01-115
Kanta za smeće


924 HRK + PDV
(detaljnije)

310 X 310 X 800
V ~ 50 L
Čelik

01-358
Kanta za smeće


1 526 HRK + PDV
(detaljnije)

250 X 250 X 900
V ~ 20 L
Nehrđajući čelik
Zrcasto sjajna

01-356
Kanta za smeće


1 812 HRK + PDV
(detaljnije)

310 X 310 X 1050
V ~ 50 L
Nehrđajući čelik
Zrcasto sjajna

01-359
Kanta za smeće


1 476 HRK + PDV
(detaljnije)

250 X 250 X 900
V ~ 20 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-372
Kanta za smeće


1 757 HRK + PDV
(detaljnije)

310 X 310 X 1050
V ~ 50 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-124
Kanta za smeće


1 310 HRK + PDV
(detaljnije)

250 X 250 X 910
V ~ 20 L
Čelik

01-092
Kanta za smeće


1 593 HRK + PDV
(detaljnije)

310 X 310 X 1050
V ~ 50 L
Čelik

01-732
Kanta za smeće


1 548 HRK + PDV
(detaljnije)

250 X 250 X 900
V ~ 20 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-733
Kanta za smeće


1 876 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 300 X 1050
V ~ 50 L
Nehrđajući čelik
Zrcasto sjajna

01-367
Kanta za smeće


1 595 HRK + PDV
(detaljnije)

250 X 250 X 900
V ~ 20 L
Nehrđajući čelik
Zrcasto sjajna

01-364
Kanta za smeće


1 843 HRK + PDV
(detaljnije)

310 X 310 X 800
V ~ 50 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-764
Kanta za smeće


1 610 HRK + PDV
(detaljnije)

250 X 250 X 900
Čelik

01-763
Kanta za smeće


1 888 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 300 X 1050
Čelik

01-010
Kanta za smeće


181 HRK + PDV
(detaljnije)

210 X 580
V ~ 15 L
Nehrđajući čelik
Zrcasto sjajna

01-339
Kanta za smeće


414 HRK + PDV
(detaljnije)

145 X 150 Nehrđajući čelik
Brušen

01-340
Kanta za smeće


355 HRK + PDV
(detaljnije)

145 X 150 Čelik
Crvena + crna

01-424
Kanta za smeće


2 205 HRK + PDV
(detaljnije)

400 X 900
V ~ 100 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-095
Kanta za smeće


2 095 HRK + PDV
(detaljnije)

400 X 740
V ~ 80 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-032
Kanta za smeće


1 757 HRK + PDV
(detaljnije)

400 X 490
V ~ 50 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-033
Kanta za smeće


1 738 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 740
V ~ 50 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-462
Kanta za smeće


1 488 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 490
V ~ 30 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-022
Kanta za smeće


71 HRK + PDV
(detaljnije)

170 X 253
V ~ 3 L
Nehrđajući čelik
Zrcasta materija

01-024
Kanta za smeće


95 HRK + PDV
(detaljnije)

200 X 273
V ~ 5 L
Nehrđajući čelik
Zrcasta materija

01-083
Kanta za smeće


188 HRK + PDV
(detaljnije)

250 X 390
V ~ 12 L
Nehrđajući čelik
Zrcasta materija

01-088
Kanta za smeće


248 HRK + PDV
(detaljnije)

292 X 450
V ~ 20 L
Nehrđajući čelik
Zrcasta materija

01-093
Kanta za smeće


362 HRK + PDV
(detaljnije)

290 X 640
V ~ 30 L
Nehrđajući čelik
Zrcasta materija

01-342
Kanta za smeće


402 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 145 X 400
V ~ 14 L
Nehrđajući čelik
Zrcasta materija

01-343
Kanta za smeće


390 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 145 X 400
V ~ 14 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-341
Kanta za smeće


419 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 145 X 400
V ~ 14 L
Čelik

01-781
Kanta za smeće


762 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 145 X 400
V ~ 14 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-345
Kanta za smeće


390 HRK + PDV
(detaljnije)

345 X 145 X 490
V ~ 24 L
Nehrđajući čelik
Zrcasto sjajna

01-346
Kanta za smeće


379 HRK + PDV
(detaljnije)

345 X 145 X 490
V ~ 24 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-344
Kanta za smeće


402 HRK + PDV
(detaljnije)

345 X 145 X 490
V ~ 24 L
Čelik

01-782
Kanta za smeće


219 HRK + PDV
(detaljnije)

250 X 250 X 400
V ~ 24 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-792
Kanta za smeće


110 HRK + PDV
(detaljnije)

180 X 225
V ~ 5,7 L
Aluminij

01-016
Kanta za smeće


1 417 HRK + PDV
(detaljnije)

330 X 230 X 750
V ~ 37 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-101
Kanta za smeće


210 HRK + PDV
(detaljnije)

460 X 350 X 680
V ~ 50 L
Plastika
Bijela

01-455
Kanta za smeće


114 HRK + PDV
(detaljnije)

335 X 290 X 430
V ~ 20 L
Plastika
Bijela

01-065
Kanta za smeće


76 HRK + PDV
(detaljnije)

340 X 440 X 290
V ~ 12 L
Plastika
Bijela

01-066
Kanta za smeće


171 HRK + PDV
(detaljnije)

337 X 290 X 430
V ~ 28 L
Plastika
Bijela

01-080
Kanta za smeće


125 HRK + PDV
(detaljnije)

334 X 265 X 430
V ~ 20 L
Plastika
Bijela

01-084
Kanta za smeće


132 HRK + PDV
(detaljnije)

385 X 335 X 635
V ~ 50 L
Plastika
Bijela

01-405
Kanta za smeće


132 HRK + PDV
(detaljnije)

384 X 305 X 695
V ~ 50 L
Plastika
Bijela

01-064
Kanta za smeće


75 HRK + PDV
(detaljnije)

325 X 265 X 505
V ~ 25 L
Plastika
Bijela

01-403
Kanta za smeće


72 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 280 X 550
V ~ 25 L
Plastika
Bijela

01-796
Kanta za smeće


212 HRK + PDV
(detaljnije)

430 X 390 X 760
V ~ 50 L
Plastika
Bijela

01-801
Kanta za smeće


186 HRK + PDV
(detaljnije)

430 X 390 X 680
V ~ 80 L
Plastika

01-797
Kanta za smeće


186 HRK + PDV
(detaljnije)

430 X 390 X 760
V ~ 50 L
Plastika

01-079
Kanta za smeće


146 HRK + PDV
(detaljnije)

294 X 376 X 653
V ~ 50 L
Plastika
Siva

01-097
Kanta za smeće


229 HRK + PDV
(detaljnije)

460 X 350 X 680
V ~ 50 L
Plastika
Bijela

01-089
Kanta za smeće


181 HRK + PDV
(detaljnije)

337 X 290 X 430
V ~ 28 L
Plastika
Bijela

01-094
Kanta za smeće


158 HRK + PDV
(detaljnije)

294 X 376 X 653
V ~ 50 L
Plastika
Siva

01-119
Kanta za smeće


87 HRK + PDV
(detaljnije)

325 X 265 X 505
V ~ 25 L
Plastika
Bijela

01-100
Kanta za smeće


144 HRK + PDV
(detaljnije)

385 X 335 X 635
V ~ 50 L
Plastika
Bijela

01-401
Kanta za smeće


143 HRK + PDV
(detaljnije)

384 X 305 X 695
V ~ 50 L
Plastika
Bijela

01-608
Kanta za smeće


1 024 HRK + PDV
(detaljnije)

890 X 600 X 990
V ~ 3 x 120 L L
Plastika
Zelena + Drap

01-108-N
Kanta za smeće


1 702 HRK + PDV
(detaljnije)

380 X 280 X 900
V ~ 40 L
Čelik

01-114-N
Kanta za smeće


1 788 HRK + PDV
(detaljnije)

380 X 280 X 900
V ~ 40 L
Čelik

01-108
Kanta za smeće


1 702 HRK + PDV
(detaljnije)

380 X 280 X 900
V ~ 40 L
Čelik

01-114
Kanta za smeće


1 819 HRK + PDV
(detaljnije)

380 X 280 X 900
V ~ 40 L
Čelik

01-333
Kanta za smeće


1 052 HRK + PDV
(detaljnije)

390 X 265 X 850
V ~ 50 L
Čelik
Crvena, Plava, Zelena

01-412
Kanta za smeće


438 HRK + PDV
(detaljnije)

V ~ 120 L
Čelik

01-777
Kanta za smeće


657 HRK + PDV
(detaljnije)

460 X 950
V ~ 120 L
Nehrđajući čelik

01-778
Kanta za smeće


710 HRK + PDV
(detaljnije)

460 X 950
V ~ 120 L
Nehrđajući čelik

01-779
Kanta za smeće


921 HRK + PDV
(detaljnije)

460 X 950
V ~ 120 L
Nehrđajući čelik

01-780
Kanta za smeće


993 HRK + PDV
(detaljnije)

460 X 950
V ~ 120 L
Nehrđajući čelik

01-783
Kanta za smeće


3 179 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 800
V ~ 3x35 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-784
Kanta za smeće


3 179 HRK + PDV
(detaljnije)

310 X 800
V ~ 3x35 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-815
Kanta za smeće


338 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 300 X 490
V ~ 44 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-816
Kanta za smeće


314 HRK + PDV
(detaljnije)

210 X 410 X 390
V ~ 33 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-817
Kanta za smeće


338 HRK + PDV
(detaljnije)

410 X 210 X 490
V ~ 42 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-818
Kanta za smeće


248 HRK + PDV
(detaljnije)

250 X 250 X 490
V ~ 30 L
Čelik

01-819
Kanta za smeće


315 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 200 X 390
V ~ 23 L
Čelik

01-820
Kanta za smeće


315 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 200 X 490
V ~ 29 L
Čelik

01-821
Kanta za smeće


305 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 300 X 390
V ~ 35 L
Čelik

01-822
Kanta za smeće


323 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 300 X 490
V ~ 44 L
Čelik

01-823
Kanta za smeće


305 HRK + PDV
(detaljnije)

210 X 410 X 390
V ~ 33 L
Čelik

01-824
Kanta za smeće


323 HRK + PDV
(detaljnije)

410 X 210 X 490
V ~ 42 L
Čelik

01-825
Kanta za smeće


695 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 1190
V ~ 60 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-826
Kanta za smeće


748 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 1190
V ~ 60 L
Čelik

01-814
Kanta za smeće


314 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 300 X 390
V ~ 35 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-813
Kanta za smeće


267 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 200 X 490
V ~ 30 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-812
Kanta za smeće


212 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 200 X 390
V ~ 23 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-333RAL
Kanta za smeće


1 290 HRK + PDV
(detaljnije)

390 X 265 X 850
V ~ 50 L
Čelik

01-802
Kanta za smeće


1 155 HRK + PDV
(detaljnije)

460 X 990
V ~ 164 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-803
Kanta za smeće


1 202 HRK + PDV
(detaljnije)

460 X 990
V ~ 164 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-804
Kanta za smeće


1 226 HRK + PDV
(detaljnije)

460 X 990
V ~ 164 L
Čelik

01-805
Kanta za smeće


595 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 800
V ~ 60 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-806
Kanta za smeće


643 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 800
V ~ 60 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-807
Kanta za smeće


714 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 800
V ~ 60 L
Čelik

01-808
Kanta za smeće


762 HRK + PDV
(detaljnije)

400 X 900
V ~ 113 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-809
Kanta za smeće


833 HRK + PDV
(detaljnije)

400 X 900
V ~ 113 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-810
Kanta za smeće


905 HRK + PDV
(detaljnije)

400 X 900
V ~ 113 L
Čelik

01-782-RAL
Kanta za smeće


236 HRK + PDV
(detaljnije)

250 X 250 X 400
V ~ 24 L
Čelik

01-811
Kanta za smeće


250 HRK + PDV
(detaljnije)

250 X 250 X 490
V ~ 30 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-827
Kanta za smeće


148 HRK + PDV
(detaljnije)

155 X 50 Nehrđajući čelik
Brušen

01-850
Kanta za smeće


1 064 HRK + PDV
(detaljnije)

220 X 220 X 620
Nehrđajući čelik
Brušen

01-851
Kanta za smeće


1 095 HRK + PDV
(detaljnije)

220 X 220 X 620
Nehrđajući čelik
Zrcasto sjajna

01-852
Kanta za smeće


1 107 HRK + PDV
(detaljnije)

220 X 250 X 620
Zrcasto sjajna

01-853
Kanta za smeće


1 255 HRK + PDV
(detaljnije)

310 X 310 X 800
Nehrđajući čelik
Brušen

01-854
Kanta za smeće


1 293 HRK + PDV
(detaljnije)

310 X 310 X 800
Nehrđajući čelik
Zrcasto sjajna

01-855
Kanta za smeće


1 307 HRK + PDV
(detaljnije)

310 X 310 X 800
Zrcasto sjajna

01-1028
Kanta za smeće


210 HRK + PDV
(detaljnije)

375 X 295 X 460
V ~ 2x11 L
Plastika
Siva

01-1029s
Kanta za smeće


247 HRK + PDV
(detaljnije)

390 X 390 X 680
V ~ 60 L
Plastika
Žuta + Srebrna

01-1029be
Kanta za smeće


247 HRK + PDV
(detaljnije)

390 X 390 X 680
V ~ 60 L
Plastika
Plava + Srebrna

01-1029g
Kanta za smeće


247 HRK + PDV
(detaljnije)

390 X 390 X 680
V ~ 60 L
Plastika
Zelena + Srebrna

01-1029r
Kanta za smeće


247 HRK + PDV
(detaljnije)

390 X 390 X 680
V ~ 60 L
Plastika
Crvena + Srebrna

01-1030
Kanta za smeće


201 HRK + PDV
(detaljnije)

V ~ 6 L
Plastika
Srebrna

01-1031
Kanta za smeće


355 HRK + PDV
(detaljnije)

265 X 425
V ~ 13 L
Plastika
Zelena

01-1032
Kanta za smeće


267 HRK + PDV
(detaljnije)

330 X 250 X 400
V ~ 16 L
Plastika
Srebrna

01-1033g
Kanta za smeće


218 HRK + PDV
(detaljnije)

V ~ 50 L
Plastika
Zelena

01-1033v
Kanta za smeće


224 HRK + PDV
(detaljnije)

V ~ 50 L
Plastika

01-1034
Kanta za smeće


568 HRK + PDV
(detaljnije)

V ~ 20 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-1035
Kanta za smeće


339 HRK + PDV
(detaljnije)

155 X 250 X 400
V ~ 8 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-1036g
Kanta za smeće


89 HRK + PDV
(detaljnije)

V ~ 21 L
Plastika
Zelena

01-1036be
Kanta za smeće


89 HRK + PDV
(detaljnije)

V ~ 21 L
Plastika
Plava

01-1036v
Kanta za smeće


89 HRK + PDV
(detaljnije)

V ~ 21 L
Plastika

01-1037
Kanta za smeće


299 HRK + PDV
(detaljnije)

V ~ 12 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-1041
Kanta za smeće


579 HRK + PDV
(detaljnije)

480 X 394 X 592
V ~ 2x17 + 1x6 L
Plastika
Bijela

01-1044be
Kanta za smeće


105 HRK + PDV
(detaljnije)

270 X 336
V ~ 18 L
Plastika
Plava

01-1044y
Kanta za smeće


105 HRK + PDV
(detaljnije)

270 X 336
V ~ 18 L
Plastika
Žuta

01-1044br
Kanta za smeće


105 HRK + PDV
(detaljnije)

270 X 336
V ~ 18 L
Plastika
Smeđa

01-1044r
Kanta za smeće


105 HRK + PDV
(detaljnije)

270 X 336
V ~ 18 L
Plastika
Crvena

01-1044w
Kanta za smeće


105 HRK + PDV
(detaljnije)

270 X 336
V ~ 18 L
Plastika
Bijela

01-1047
Kanta za smeće


345 HRK + PDV
(detaljnije)

240 X 318
V ~ 13,2 L
Čelik
crna

01-1048
Kanta za smeće


345 HRK + PDV
(detaljnije)

225 X 375
V ~ 10 L
Čelik
Siva

01-1049
Kanta za smeće


438 HRK + PDV
(detaljnije)

225 X 375
V ~ 10 L
Čelik
Smeđa

01-1050
Kanta za smeće


345 HRK + PDV
(detaljnije)

225 X 375
V ~ 10 L
Čelik
Smeđa

01-1051
Kanta za smeće


445 HRK + PDV
(detaljnije)

240 X 318
V ~ 13 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-1062
Kanta za smeće


1 131 HRK + PDV
(detaljnije)

380 X 870
V ~ 60 L
Čelik
Siva

01-1063
Kanta za smeće


895 HRK + PDV
(detaljnije)

310 X 490 X 1100
V ~ 37 L
Čelik
Zelena + crna

01-1064
Kanta za smeće


1 162 HRK + PDV
(detaljnije)

330 X 490 X 1100
V ~ 2x17 L
Čelik
Crvena + crna

01-1065
Kanta za smeće


1 376 HRK + PDV
(detaljnije)

V ~ 65 L
drvo + Čelik
Smeđa +

01-1066be
Kanta za smeće


1 083 HRK + PDV
(detaljnije)

V ~ 70 L
Čelik
Plava

01-1066g
Kanta za smeće


1 083 HRK + PDV
(detaljnije)

V ~ 70 L
Čelik
Zelena

01-1067be
Kanta za smeće


1 055 HRK + PDV
(detaljnije)

V ~ 2x30 L
Čelik
Plava

01-1067g
Kanta za smeće


1 055 HRK + PDV
(detaljnije)

V ~ 2x30 L
Čelik
Zelena

01-1068
Kanta za smeće


895 HRK + PDV
(detaljnije)

V ~ 45 L
drvo +
Smeđa +

01-1069
Kanta za smeće


956 HRK + PDV
(detaljnije)

V ~ 45 L
drvo +
Smeđa +

01-1070
Kanta za smeće


675 HRK + PDV
(detaljnije)

400 X 600 V ~ 62 L
Čelik

01-1071
Kanta za smeće


675 HRK + PDV
(detaljnije)

420 X 260 X 565
V ~ 50 L
Čelik

01-1072
Kanta za smeće


675 HRK + PDV
(detaljnije)

445 X 445 X 520
V ~ 90 L
Čelik

01-1074
Kanta za smeće


1 488 HRK + PDV
(detaljnije)

600 X 880
V ~ 70 L
Čelik
+ crna

01-1075
Kanta za smeće


1 619 HRK + PDV
(detaljnije)

440 X 540 X 920
V ~ 30 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-1075v2
Kanta za smeće


1 619 HRK + PDV
(detaljnije)

440 X 540 X 920
V ~ 30 L
Nehrđajući čelik
Brušen

01-1076
Kanta za smeće


2 333 HRK + PDV
(detaljnije)

550 X 905
V ~ 120 L
beton
beton

01-1077
Kanta za smeće


2 371 HRK + PDV
(detaljnije)

510 X 580 X 910
V ~ 50 L
beton

01-1078
Kanta za smeće


2 500 HRK + PDV
(detaljnije)

600 X 670 X 930
V ~ 50 L
beton

01-1079
Kanta za smeće


2 321 HRK + PDV
(detaljnije)

480 X 850
V ~ 65 L
keramika
Smeđa

01-1080be
Kanta za smeće


2 679 HRK + PDV
(detaljnije)

520 X 955
V ~ 120 L
beton
Plava

01-1080g
Kanta za smeće


2 679 HRK + PDV
(detaljnije)

520 X {75} X 955
V ~ 120 L
beton
Zelena

01-1080r
Kanta za smeće


2 679 HRK + PDV
(detaljnije)

520 X 955
V ~ 120 L
beton
Crvena

01-1080br
Kanta za smeće


2 679 HRK + PDV
(detaljnije)

520 X 955
V ~ 120 L
beton
Smeđa

01-1080gr
Kanta za smeće


2 679 HRK + PDV
(detaljnije)

520 X 955
V ~ 120 L
beton
Siva

01-1081
Kanta za smeće


536 HRK + PDV
(detaljnije)

Čelik
crna

01-1081b
Kanta za smeće


429 HRK + PDV
(detaljnije)

Nehrđajući čelik
Brušen

01-1082
Kanta za smeće


1 131 HRK + PDV
(detaljnije)

254 X 76 X 317
Nehrđajući čelik
Brušen

01-1084gr
Kanta za smeće


1 250 HRK + PDV
(detaljnije)

420 X 980
V ~ 15 L
Plastika
Siva

01-1084b
Kanta za smeće


1 250 HRK + PDV
(detaljnije)

420 X 980
V ~ 15 L
Plastika
Siva

01-1085
Kanta za smeće


774 HRK + PDV
(detaljnije)

1135 X 465 X 950
V ~ 2x120 L
Čelik

01-1086
Kanta za smeće


446 HRK + PDV
(detaljnije)

575/462 X 950
V ~ 120 L
Čelik

01-1089
Kanta za smeće


362 HRK + PDV
(detaljnije)

462
V ~ 120 L
Čelik

01-1090
Kanta za smeće


714 HRK + PDV
(detaljnije)

820 X 400 X 760
V ~ 3x70 L
Čelik + Plastika

01-1091
Kanta za smeće


774 HRK + PDV
(detaljnije)

1180 X 400 X 760
V ~ 4x70 L
Čelik + Plastika
MIXED

01-1093y
Kanta za smeće


238 HRK + PDV
(detaljnije)

370 X 400 X 800
V ~ 100 L
Čelik + Plastika
Žuta

01-1093g
Kanta za smeće


238 HRK + PDV
(detaljnije)

370 X 400 X 800
V ~ 100 L
Čelik + Plastika
Zelena

01-1094beg
Kanta za smeće


256 HRK + PDV
(detaljnije)

680 X 400 X 800
V ~ 100 L
Čelik + Plastika
Zelena + Plava

01-1094bey
Kanta za smeće


256 HRK + PDV
(detaljnije)

680 X 400 X 800
V ~ 100 L
Čelik + Plastika
Žuta + Plava

01-1096
Kanta za smeće


483 HRK + PDV
(detaljnije)

V ~ 70 L
Čelik

01-1097
Kanta za smeće


893 HRK + PDV
(detaljnije)

V ~ 70 L
vruće pocinčani

01-1098
Kanta za smeće


940 HRK + PDV
(detaljnije)

V ~ 90 L
vruće pocinčani

01-1099
Kanta za smeće


1 012 HRK + PDV
(detaljnije)

V ~ 110 L
vruće pocinčani

01-1100gr
Kanta za smeće


236 HRK + PDV
(detaljnije)

510/380 X 850
V ~ 110 L
Plastika
Siva

01-1100g
Kanta za smeće


1 664 HRK + PDV
(detaljnije)

510/380 X 850
V ~ 110 L
Plastika
Zelena

01-1100y
Kanta za smeće


236 HRK + PDV
(detaljnije)

510/380 X 850
V ~ 110 L
Plastika
Žuta + Siva

01-1100be
Kanta za smeće


236 HRK + PDV
(detaljnije)

510/380 X 850
V ~ 110 L
Plastika
Plava + Siva

01-1100g2
Kanta za smeće


236 HRK + PDV
(detaljnije)

510/380 X 850
V ~ 110 L
Plastika
Zelena + Siva

01-1100r
Kanta za smeće


236 HRK + PDV
(detaljnije)

510/380 X 850
V ~ 110 L
Plastika
Crvena + Siva

01-1101g
Kanta za smeće


409 HRK + PDV
(detaljnije)

400 X 810 X 650
V ~ 80 L
Plastika
Zelena + Siva

01-1101y
Kanta za smeće


409 HRK + PDV
(detaljnije)

400 X 810 X 650
V ~ 80 L
Plastika
Žuta + Siva

01-1101be
Kanta za smeće


409 HRK + PDV
(detaljnije)

400 X 810 X 650
V ~ 80 L
Plastika
Plava + Siva

01-1101r
Kanta za smeće


409 HRK + PDV
(detaljnije)

400 X 810 X 650
V ~ 80 L
Plastika
Crvena + Siva

01-1102
Kanta za smeće


433 HRK + PDV
(detaljnije)

400 X 810 X 650
V ~ 80 L
Plastika
Bijela

01-1103g
Kanta za smeće


284 HRK + PDV
(detaljnije)

490 X 540 X 850
V ~ 100 L
Plastika
Zelena + Siva

01-1103y
Kanta za smeće


284 HRK + PDV
(detaljnije)

490 X 540 X 850
V ~ 100 L
Plastika
Žuta + Siva

01-1103r
Kanta za smeće


284 HRK + PDV
(detaljnije)

490 X 540 X 850
V ~ 100 L
Plastika
Crvena + Siva

01-1103be
Kanta za smeće


284 HRK + PDV
(detaljnije)

490 X 540 X 850
V ~ 100 L
Plastika
Plava + Siva

01-1104g
Kanta za smeće


330 HRK + PDV
(detaljnije)

490 X 540 X 950
V ~ 100 L
Plastika
Zelena + Siva

01-1104y
Kanta za smeće


330 HRK + PDV
(detaljnije)

490 X 540 X 950
V ~ 100 L
Plastika
Žuta + Siva

01-1104r
Kanta za smeće


330 HRK + PDV
(detaljnije)

490 X 540 X 950
V ~ 100 L
Plastika
Crvena + Siva

01-1104be
Kanta za smeće


330 HRK + PDV
(detaljnije)

490 X 540 X 950
V ~ 100 L
Plastika
Plava + Siva

01-1105be
Kanta za smeće


185 HRK + PDV
(detaljnije)

390 X 420 X 425
V ~ 35 L
Plastika
Plava

01-1105br
Kanta za smeće


185 HRK + PDV
(detaljnije)

390 X 420 X 425
V ~ 35 L
Plastika
Smeđa

01-1105y
Kanta za smeće


185 HRK + PDV
(detaljnije)

390 X 420 X 425
V ~ 35 L
Plastika
Žuta

01-1105g
Kanta za smeće


185 HRK + PDV
(detaljnije)

390 X 420 X 425
V ~ 35 L
Plastika
Zelena

01-1106
Kanta za smeće


1 628 HRK + PDV
(detaljnije)

650 X 260 X 1000
V ~ 4x20 L
Čelik + Plastika

01-1107
Kanta za smeće


107 HRK + PDV
(detaljnije)

390 X 410
V ~ 35 L
Plastika
Zelena

01-1108
Kanta za smeće


131 HRK + PDV
(detaljnije)

460 X 470
V ~ 50 L
Plastika
Zelena

01-1109
Kanta za smeće


171 HRK + PDV
(detaljnije)

480 X 570 V ~ 75 L
Plastika
Zelena

01-1110
Kanta za smeće


208 HRK + PDV
(detaljnije)

520 X 670
V ~ 100 L
Plastika
Zelena

01-1111
Kanta za smeće


76 HRK + PDV
(detaljnije)

390 X 410
V ~ 35 L
Plastika
crna

01-1112
Kanta za smeće


105 HRK + PDV
(detaljnije)

460 X 470
V ~ 50 L
Plastika
crna

01-1113
Kanta za smeće


141 HRK + PDV
(detaljnije)

480 X 570
V ~ 75 L
Plastika
crna

01-1114
Kanta za smeće


173 HRK + PDV
(detaljnije)

520 X 670
V ~ 100 L
Plastika
crna

01-1115
Kanta za smeće


707 HRK + PDV
(detaljnije)

Plastika
Siva

01-1120
Kanta za smeće


106 HRK + PDV
(detaljnije)

390 X 410
V ~ 35 L
Plastika
Bijela

01-1121
Kanta za smeće


149 HRK + PDV
(detaljnije)

450 X 470
V ~ 50 L
Plastika
Bijela

01-1122
Kanta za smeće


194 HRK + PDV
(detaljnije)

490 X 570
V ~ 75 L
Plastika
Bijela

01-1123
Kanta za smeće


240 HRK + PDV
(detaljnije)

520 X 670
V ~ 100 L
Plastika
Bijela

01-1124
Kanta za smeće


286 HRK + PDV
(detaljnije)

V ~ 75 L
Plastika
Bijela

01-1125
Kanta za smeće


339 HRK + PDV
(detaljnije)

V ~ 100 L
Plastika
Bijela

01-1126gr
Kanta za smeće


37 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 300
V ~ 11 L
Plastika
Siva

01-1126g
Kanta za smeće


37 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 300
V ~ 11 L
Plastika
Zelena

01-1126b
Kanta za smeće


37 HRK + PDV
(detaljnije)

300 X 300
V ~ 11 L
Plastika
crna

01-1127bm
Kanta za smeće


150 HRK + PDV
(detaljnije)

235 X 211 X 277
V ~ 5 L
Plastika
METAL Siva + crna

01-1127r
Kanta za smeće


150 HRK + PDV
(detaljnije)

235 X 211 X 277
V ~ 5 L
Plastika
METAL Crvena + crna

01-1127w
Kanta za smeće


150 HRK + PDV
(detaljnije)

235 X 211 X 277
V ~ 5 L
Plastika
Bijela

01-1128bm
Kanta za smeće


296 HRK + PDV
(detaljnije)

303 X 268 X 448
V ~ 20 L
Plastika
METAL Siva + crna

01-1128r
Kanta za smeće


296 HRK + PDV
(detaljnije)

303 X 268 X 448
V ~ 20 L
Plastika
METAL Crvena + crna

01-1128w
Kanta za smeće


296 HRK + PDV
(detaljnije)

303 X 268 X 448
V ~ 20 L
Plastika
METAL Bijela + crna

01-1129bm
Kanta za smeće


446 HRK + PDV
(detaljnije)

309 X 349 X 697
V ~ 40 L
Plastika
METAL Siva + crna

01-1129r
Kanta za smeće


446 HRK + PDV
(detaljnije)

309 X 349 X 697
V ~ 40 L
Plastika
METAL Crvena + crna

01-1129w
Kanta za smeće


446 HRK + PDV
(detaljnije)

309 X 349 X 697
V ~ 40 L
Plastika
METAL Bijela + crna

01-1130m
Kanta za smeće


484 HRK + PDV
(detaljnije)

390 X 290 X 730
V ~ 50 L
Plastika
METAL Siva + crna

01-1130ny
Kanta za smeće


484 HRK + PDV
(detaljnije)

390 X 290 X 730
V ~ 50 L
Plastika

01-1130kc
Kanta za smeće


484 HRK + PDV
(detaljnije)

390 X 290 X 730
V ~ 50 L
Plastika

01-1130cf
Kanta za smeće


484 HRK + PDV
(detaljnije)

390 X 290 X 730
V ~ 50 L
Plastika

01-1131
Kanta za smeće


409 HRK + PDV
(detaljnije)

250 X 420 X 460
V ~ 25 L
Plastika
METAL Siva + crna

01-1132
Kanta za smeće


446 HRK + PDV
(detaljnije)

250 X 420 X 610
V ~ 40 L
Plastika
METAL Siva + crna

01-1133
Kanta za smeće


202 HRK + PDV
(detaljnije)

405 X 300 X 420
V ~ 21 L
Plastika
Siva

01-1041gr
Kanta za smeće


521 HRK + PDV
(detaljnije)

478 X 394 X 592
V ~ 2x17 + 1x6 L
Plastika
Siva

01-1134y
Kanta za smeće


446 HRK + PDV
(detaljnije)

580 X 520 X 880
V ~ 110 L
Plastika
Žuta + Siva

01-1134be
Kanta za smeće


446 HRK + PDV
(detaljnije)

580 X 520 X 880
V ~ 110 L
Plastika
Plava + Siva

01-1134r
Kanta za smeće


446 HRK + PDV
(detaljnije)

580 X 520 X 880
V ~ 110 L
Plastika
Crvena + Siva

01-1134g
Kanta za smeće


446 HRK + PDV
(detaljnije)

580 X 520 X 880
V ~ 110 L
Plastika
Zelena + Siva

01-1135
Kanta za smeće


334 HRK + PDV
(detaljnije)

V ~ 10 + 18 L
Plastika
METAL Siva + crna

01-1136
Kanta za smeće


3 807 HRK + PDV
(detaljnije)

V ~ 1100 L
Čelik

01-1137
Kanta za smeće


2 494 HRK + PDV
(detaljnije)

V ~ 1100 L
Plastika
Zelena

01-1138
Kanta za smeće


2 138 HRK + PDV
(detaljnije)

V ~ 1100 L
Plastika
crna

01-1139
Kanta za smeće


1 773 HRK + PDV
(detaljnije)

V ~ 770 L
Plastika
crna

01-1140g
Kanta za smeće


2 798 HRK + PDV
(detaljnije)

520 X 955
V ~ 120 L
beton + Čelik
Zelena

01-1140br
Kanta za smeće


2 798 HRK + PDV
(detaljnije)

520 X 955
V ~ 120 L
beton + Čelik
Smeđa

01-1140r
Kanta za smeće


2 798 HRK + PDV
(detaljnije)

520 X 955
V ~ 120 L
beton + Čelik
Crvena

01-1140b
Kanta za smeće


2 798 HRK + PDV
(detaljnije)

520 X 955
V ~ 120 L
beton + Čelik
Plava

01-1140gr
Kanta za smeće


2 798 HRK + PDV
(detaljnije)

520 X 955
V ~ 120 L
beton + Čelik
Siva

01-1140x
Kanta za smeće


3 321 HRK + PDV
(detaljnije)

520 X 955
V ~ 120 L
beton + Nehrđajući čelik
Nehrđajući čelik

01-1145
Kanta za smeće


171 HRK + PDV
(detaljnije)


01-1146
Kanta za smeće


202 HRK + PDV
(detaljnije)


01-1147
Kanta za smeće


340 HRK + PDV
(detaljnije)


01-1148
Kanta za smeće


450 HRK + PDV
(detaljnije)


01-1149
Kanta za smeće


648 HRK + PDV
(detaljnije)


01-1150be
Kanta za smeće


136 HRK + PDV
(detaljnije)


01-1150gr
Kanta za smeće


136 HRK + PDV
(detaljnije)


01-1150g
Kanta za smeće


136 HRK + PDV
(detaljnije)


01-1150y
Kanta za smeće


136 HRK + PDV
(detaljnije)


01-1150r
Kanta za smeće


136 HRK + PDV
(detaljnije)


01-1151be
Kanta za smeće


86 HRK + PDV
(detaljnije)


01-1151g
Kanta za smeće


86 HRK + PDV
(detaljnije)


01-1151y
Kanta za smeće


86 HRK + PDV
(detaljnije)


01-1151r
Kanta za smeće


86 HRK + PDV
(detaljnije)


Dodatna ponuda:


GE 01-1150g GREEN Plastične kante klik-klak za otpatke


Visina: 480 mmPromjer: 400 mmOd kojeg je materijala: PlastikaZapremina 25 LBoja: Zelena
Detaljnije

GE 01-1150g GREEN Plastična kanta klik-klak za smeće


Visina: 480 mmPromjer: 400 mmOd kojeg je materijala: PlastikaZapremina 25 LBoja: Zelena
Detaljnije

GE 01-1150y YELLOW Plastična kanta klik-klak za otpatke


Visina: 480 mmPromjer: 400 mmOd kojeg je materijala: PlastikaZapremina 25 LBoja: Žuta
Detaljnije

GE 01-1150y YELLOW Plastični koš klik-klak za otpatke


Visina: 480 mmPromjer: 400 mmOd kojeg je materijala: PlastikaZapremina 25 LBoja: Žuta
Detaljnije