SADRŽAJ KOŠARICE
0 artikala u košarici
Ukupno: 0 HRK + PDV
 

Natrag

Opći uvjeti poslovanja (isporuke robe) (u daljem tekstu: OUP)
Stranke :
Trgovac :
Adresa i sjedište:
Gesserit Kft. (d.o.o.) H1036 Budapest, Kiskorona utca 8. II/12
Servisni centar trgovca: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 4. K épület


Stranka:
Bilo koje lice (fizičko lice, pravni subjekt, privatno lice ili gospodarsko poduzeće, državna ustanova bez pravnog subjekta, itd.), koje sa trgovcem želi uspostaviti poslovne odnose.


1§. Početak sklapanja ugovora i davanje poslovnih ponuda
Trgovac objavljuje putem svojih web stranica, web trgovina, elektronskim putem, tiskanim katalozima, reklamnih sadržaja (u daljem tekstu: u katalozima) neobvezujuće ponude. Stranka popunjavanjem i slanjem narudžbenice (koja se nalazi u katalogu trgovca), odnosno putem telefona, e-maila ili faksa, u pismu ili osobno za sebe ili za svoju tvrtku naručuje od trgovca robu ili uslugu. Do sklapanja ugovora između stranaka dolazi prihvatom pristigle narudžbe prema članku 2., i njegovom istog.   

2§. Prihvat i potvrda narudžbe

2.1. Nakon pristizanja narudžbe trgovac naručiocu šalje potvrdu.
2.2. Ukoliko stranka ponudu šalje putem „površina“ za narudžbu (koje pripadaju katalogu), potvrda se izvršava u dva koraka. U prvom koraku, sustav automatski šalje potvrdu, što govori o tomu da je narudžba pristigla, sa niže navedenim obavijestima:  
-podatke o naručenim proizvodima (stranka ih može pronaći u katalozima),
-podatke za fakturiranje, u svezi dostave robe i ostale podatke, odn.dopune, dobivene od stranke.
Potvrda koju trgovac šalje u prvom koraku automatski ne znači da je isti i prihvatio narudžbu.
2.3. Trgovac obrađuje pristigle zahtjeve, narudžbe, i prema potrebi konzultira sa strankom glede njezinih zahtjeva, putem e-maila, telefona itd., nakon čega šalje konačnu potvrdu (u daljem tekstu: konačna potvrda), u kojoj su sadržane sve pojedinosti u svezi kojih je konzultirao stranku: rokovi, cijene, paritet, uvjeti isporuke, podaci o proizvodima, i ostalo. Ukoliko stranka prihvati konačnu inačicu potvrde, dolazi do sklapanja ugovora (u daljem tekstu: pojedinačni ugovori). Prema sadržaju članka 7. (o ograničenju odgovornosti), trgovac ima pravo promjene cijena.
2.4.  Ukoliko se naručivanje robe ne odvija putem „površina“ za narudžbu (koje pripadaju katalogu), već recimo putem telefona, e-maila ili faksa, ili u pismu    (u daljem tekstu: na drugi način), tada nije obvezna potvrda iz točke 2.2., obrada ovakvih narudžbi (i dalji slijed radnji) se vrši u skladu sa točkom 2.3.
2.5. Pravila narudžbe putem „površina“ za traženje ponude i drugim načinima, navedena su u članku 12., a ona koja se odnose na obradu pristiglih zahtjeva – u točki 2.3.
2.6.  Osoba koja predaje narudžbu robe izjavljuje da raspolaže sa punomoći za obavljanje slijedećih poslova u ime svoje tvrtke, ustanove i organizacije: predaja narudžbi, otkazivanja narudžbi, zahtjev za prikupljanje ponude cijene, i obavljanje i zaključivanje ostalih trgovinskih djelatnosti. Što znači da trgovac smatra važećima narudžbe koje je ta osoba predala, otkaz istih, odnosno i ostale trgovinske komunikacije.
2.7.  Može se dogoditi da trgovac ne šalje ni prvu ni konačnu potvrdu na pristiglu narudžbu, a u stvarnosti je izvršava. U takvom slučaju do sklapanja ugovora dolazi početkom izvršavanja narudžbe.

3§. Uvjeti odustajanja od ugovora

Uvjeti odustajanja od ugovora postoje u okolnostima koje su navedene u članku 12. ovog ugovora, prema tome stranka ima pravo odustajanja od ugovora pod niže navedenim uvjetima:
3.1. Ukoliko se radi o Internet kupnji ili kupnji dostavom paketa, kao glavno pravilo je na snazi da stranka ima pravo odustajanja od ugovora bez obrazloženja u roku od 14 dana. Navedenim pravom raspolaže od dana preuzimanje robe, a ako se radi o pružanju usluge – od dana zaključivanja ugovora.
3.2. Bitno je da o namjeri odustajanja od ugovora postoji neki pismeni dokument, koji bi u slučaju spora mogao potvrditi datum namjere odustajanja od ugovora.
3.3. Ako se stranka želi koristiti svojim pravom odustajanja od ugovora i ako ona trgovcu vrati (dostavi) proizvod, čiji je iznos kupovne cijene prije već uplatila, kupovna cijena joj se vraća.
3.4. Kupnjom iz web trgovine, kataloga ili putem dostave paketa razumije se kupnja, kada stranka traži da joj se naručena roba dostavi na kućnu adresu, što znači da joj se ne pruža mogućnost da se upozna sa fizičkim karakteristikama i drugim osobitostima robe.
Ako tijekom kupnje stranka robu preuzima osobno, ona kasnije ne može odustati od kupnje.
3.5. Izdatke koji nastaju vraćanjem robe, a također posljedice i rizike u odnosu na povrat robe, snosit će stranka.
3.6. U slučaju odustajanja od ugovora stranka ima obvezu vraćanja robe - u roku od 14 dana od odustajanja - na adresu Kontakta sa strankama (koja je navedena u svagda važećim Općim uvjetima o dostavi robe). Ako ne postupi prema navedenom, trgovac nema obvezu preuzimanja robe i vraćanja iznosa kupovne cijene!
3.7. U slučaju odustajanja od kupnje ili pri podnošenju zahtjeva na jamstvo, trgovac nema obvezu preuzimanja pošiljke s otkupninom (plaćanje pouzećem).
3.8. U slučaju važećeg odustajanja od ugovora i nakon preuzimanja vraćene robe (koja nije oštećena) od strane trgovca, trgovac ima obvezu povrata vrijednosti naručene robe kupcu u roku od 30 dana. Povrat iznosa vrijednosti je moguć plaćanjem gotovinom u Servisnom centru trgovca, bankovnom doznakom ili dostavom gotovine preko pošte. Kupac ima obvezu snositi troškove bankovne doznake u inozemstvo ili dostave gotovine preko pošte (najmanje 13 €), a trgovac prima na sebe obvezu snositi troškove bankovne doznake unutar države. Troškove puta do Servisnom centru trgovca također treba snositi stranka.
3.9. Ako kupac od ugovora odustane nakon preuzimanja robe, isti će trebati snositi troškove dostave robe i u slučaju ako na fakturi nisu bili posebno navedeni troškovi dostave ili je bio naveden samo dio tih troškova.
3.10. Stranka može odustati od ugovora još prije preuzimanja robe, ali u tom slučaju ima obvezu pismeno informirati trgovca da robu neće preuzeti, i da mu istu ne isporučuje. Ako propusti obavijestiti ga, trgovac ima pravo naplatiti  dvostruke troškove od onih navedenih u točki 3.11. (troškovi dostave i povratne dostave). Trgovac ima pravo naplatiti  dvostruke troškove od onih navedenih u točki 3.11. i tada kada je trgovac prijevozniku već predao robu za prijevoz (DPD, Pošta, GLS, Trans-o-flex, itd.) iliti je trgovac započeo za prijevozom sa vlastitim prijevoznim sredstvom.
3.11. U slučaju odustajanja od ugovora trgovcu se za dostavu robe (dostava robe od trgovca do stranke) trebaju naplatiti niže navedeni troškovi dostave i administrativni troškovi:
- u slučaju prijevoza unutar Mađarske, za prijevoz manjih paketa najmanje 3000 Ft + PDV/paket, u slučaju prijevoza na paletama 8000 Ft + PDV/paleta.
- u slučaju za Njemačku, Slovačku, češku, Rumunjsku, Austriju, Poljsku, Hrvatsku i Sloveniju, za prijevoz manjih paketa naplaćuje se najmanje 35 € + PDV/paket, u slučaju prijevoza na paletama 70 €+ PDV/paleta.
3.12. Trgovac ima pravo naplatiti troškove iz točke 3.11 čak i u slučaju ako su na fakturi navedeni niži iznosi. Ako je na fakturi naveden veći iznosi (od naprijed navedenih), tada se uzimaju u obzir troškovi prijevoza koji su iskazani u fakturi. 
3.13. Stranka prihvaća troškove navedene pod 3.11.i 3.12., trgovac ima pravo iste fakturirati i naplatiti stranki.
3.14.Nije moguće primijeniti pravo odstupanja od ugovora kada se radi o proizvodnji prema pojedinačnoj narudžbi i pojedinačnom uvozu, iliti nakon kupovine uzoraka i pregledavanja istih. Strane se slažu da se u ovom slučaju radi o pojedinačnoj narudžbi, izvozu ili uvozu, ili nekoj drugoj poslovnoj transakciji (koju stranka naručuje od trgovca). U ovim slučajevima za ovaj ugovor nikako se ne primjenjuju propisi koji se odnose na internetsku kupnju i dostavu paketa.  
3.15. Kod pojedinačne proizvodnje (prema narudžbi) trgovac se može odlučiti za naplaćivanje unaprijed ili za bankovnu doznaku avansom. 
Kod narudžbe pojedinačnih proizvoda, kada se krene sa proizvodnim procesom stranka više ne može odustati od ugovora, isto ima obvezu preuzimanja robe pri njezinoj isporuci. Još prije započinjanja proizvodnje stranka ima pravo na odustajanje od ugovora, pri tome treba snositi troškove trgovca koji su u međuvremenu nastali.

4§. Rok za dostavu robe i troškovi:

4.1. Trgovac u svojoj ponudi raspolaže robom koju drži na skladištu, odnosno robom koju treba pribaviti ili koja treba još da se proizvede (u daljem tekstu: roba koje nema na skladištu).  
Neovisno o tome u svezi kojeg tipa se sklapa ugovor, u obzir će se uzimati rok koji je naveden u konačnoj potvrdi.
Obično su rokovi za dostavu robe sljedeći:
- roba koja se nalazi na skladištu obično se predaje prijevozniku u roku od 1-3 radna dana nakon primitka konačne potvrde. Prijevoznik u roku od 1-3 radna dana nakon preuzimanja roba izvršava njenu dostavu.
- dostavu robe koje nema na skladištu prijevoznik će izvršiti cca u roku od 1-6 tjedna.
4.2. Troškovi dostave ovise o ukupnoj vrijednosti robe, težine isporučene robe, mogućnosti njezinog prijevoza, njezinih dimenzija, udaljenosti isporuke itd. Trgovac može unijeti dio ili cjelokupne troškove prijevoza u cijenu, ili ih može prebaciti na stranku, što znači fakturirati. Trgovac će cijelo vrijeme obavještavati stranku o visini naknade troškova dostave u svojim katalozima, ali najkasnije u konačnim potvrdama.

5§ Kupnja uzoraka robe

5.1 Ako se radi o velikom broju proizvoda ili u slučaju pojedinačne proizvodnje, trgovac može donijeti odluku da će prvo proizvesti uzorak robe, koji će potom besplatno ili za određenu naknadu proslijediti stranci. Sa proizvodnjom nastavlja tek ako je stranka pogledala proizvod i isti odobrila.
Stranka isto ima pravo da prvo kupi uzorak i nakon njegovog pregledavanja odluči se za dalji prihvat narudžbe ili njezino odbijanje.    
5.2 Strane se dogovaraju da u slučaju daljeg prihvaćanja narudžbe, nakon kupnje uzoraka robe, smatraju se važećim oni propisi koji se odnose na kupnju uzoraka robe, a ne pravila o odstupanju od ugovora koja su ustanovljena za internetsku kupnju i dostavu paketa
5.3. Na isplatu cijena uzoraka robe se odnose pravila iz 6§. o Uvjetima plaćanja. Rokovi za isporuku uzoraka robe se utvrđuju nakon pregleda i prihvata uzoraka robe, pod uvjetom da je stranka udovoljila svojim obvezama iz 6§.  
5.4. Ukoliko stranka nakon pregledavanja uzoraka odustane od namjere kupnje, istoj se – nakon povrata robe trgovcu - vraća iznos kupovne cijene. Uvjeti povrata robe su navedeni u članku 4. ovog ugovora o Uvjetima odustajanja od ugovora.
5.5. Ukoliko do odustajanja od ugovora dolazi zbog nedostataka na proizvodima (nekvaliteta), o čemu stranka pismeno obavještava trgovca, trgovac ima obvezu povrata (dostave) robe, i troškova koji iz toga proizlaze.    
5.6. Nakon pregledavanja uzoraka i njihovog prihvata, stranka više nema pravo na odustajanje od preuzimanja robe, i isplate.
5.7. Ukoliko trgovac sam treba rješavati prijevoz (dostavu) robe, stranka isto ima obvezu sudjelovanja u organiziranju prijevoza, a isto treba uručuti robu prijevozniku, kojeg je poslao trgovac. Za svoje aktivno sudjelovanje stranka nema pravo na naknadu ili odštetu.    

6§. Uvjeti plaćanja:

Strane su suglasne da se isplata iznosa kupovne cijene naručenih proizvoda odvija na sljedeće načine:
- izmirenje obveze unaprijed/avansom (bankovnom doznakom)
- plaćanje karticom: PayPal
- pri preuzimanju robe u gotovini (naknadno izmirenje obveze)
od 0 do 499 €: postoji mogućnost plaćanja gotovinom pri preuzimanju robe, ako je iznos veći, plaćanje karticom PayPal, ili izmirenje obveze avansom. Ako je iznos vrijednosti narudžbe veći od navedenog, i ukoliko stranka želi plaćanje gotovinom pri prezimanju robe, trgovac će izvršiti dostavu u više tura.
Ukoliko se radi o pojedinačnoj proizvodnji, trgovac može odrediti da se plaćanje vrši predujmom ili avansnom doznakom.
Pri kupnji uzoraka robe, nakon pregleda i prihvata uzoraka, sa proizvodnjom se nastavlja i kreće se sa rokovima za dostavu tada kada iznos kupovne cijene dospije na bankovni račun Trgovca ili na njegov PayPal račun.
Trgovac može odlučiti - ovisno o klasificiranju i procjeni stupnja rizika kod svojih stranaka – da će njima omogućiti odloženo plaćanje (komercijalni kredit).  
U slučaju odloženog plaćanja i neplaćanja na vrijeme, stranka je dužna da plati trgovcu 30% zatezne kamate godišnje. Pri izračunu zatezne kamate uzimaju se 365 dana u godini.
Tgovac ima pravo da traži isplatu zatezne kamate i u 9. članku ugovorenu odštetu čak i tada ako je stranka u međuvremenu izvršila uplatu.

7§. Ograničenja odgovornosti

7.1. Može se dogoditi da će u robnim kućama (trgovinama) koje održava trgovac, u katalozima, tiskanim informativnim materijalima zbog npr. pogrešaka u obradi podataka u informacijskim sustavima, navedene cijene ili neki drugi podaci biti pogrešno, netočno navedeni. Prilikom obrade narudžbi iste, u potvrdama koje šalje strankama, trgovac može ispraviti. Za netočne i pogrešne cijene i podatke trgovac neće snositi odgovornost. Trgovac nema obvezu izvršenja dostave po u katalozima pogrešno navedenim cijenama. Ukoliko se netočnost među objelodanjenim podacima odnosi na neku od osobitosti robe, a iste u svojoj potvrdi narudžbe trgovac nije ispravio, tako, zbog pogrešne dostave, u roku od 14 dana nakon isporuke, naručilac ima pravo da odustane od ugovora. U slučaju odustajanja od ugovora naručiocu se vraća iznos kupovne cijene skupa sa naknadom za dostavu, koji je naveden u računu. Ukoliko isti u roku od 14 dana pismeno ne obavijesti trgovca o svojoj namjeri odustajanja od ugovora, kasnije neće imati mogućnosti da odustane od ugovora, i od trgovca neće moći zahtijevati povrat iznosa kupovne cijene, odnosno ostale troškove.           
7.2. Ako neka od točaka ovog ugovora nije važeća, isto ne isključuje važenje ostalih točaka ugovora, što znači da je cjelokupni ugovor (izuzev netočnu točku) važeći ugovor.  

8§. Garancijski uvjeti

Povrh toga da trgovac ima obvezu ispunjavanja svih svojih zakonom i zakonskim propisima određenih garancijskih i jamstvenih obveza, on održava i sustav premijske garancije. 
Unutar sustava premijske garancije trgovac se obvezuje da preuzima na sebe troškove prijevoza (dopreme i otpreme) problematičnog proizvoda sa važećim garancijama (koji mu je vraćen poštom), u slučaju ako proizvod ima stvarne garancijske i jamstvene probleme. Troškovi koji se na ovdje opisan način preuzimaju, ne smiju biti veći od 30 €, sa navedenim se strane izričito slažu.
Unutar premijske garancije moguće su sljedeće opcije: kompenzacija, zamjena robe, povrat novca djelomično ili u potpunosti, povrat troškova dotave, poklon itd., ali uvijek prema dogovoru sa naručiocem.

9§. Pravo vlasništva:

Neovisno o načinu plaćanja, pravo na vlasništvo će u svakom slučaju pripadati trgovcu, sve do momenta isplate iznosa kupovne cijene, što znači da je iznos kupovne cijeni u gotovini preuzeo trgovac, ili u slučaju plaćanja pouzećem prijevoznik ili trgovac ili njegov opunomoćenik je preuzeo isti, ili dospijećem iznosa na bankovni račun trgovca ili njegovog opunomoćenika ili depozitara. Trgovac ima pravo slobodno raspolagati robom čija kupovna cijena nije isplaćena (može ju vratiti, izvršiti njen dalji prijevoz itd.), stranka ga ne može u tome spriječiti, nego mu u tome pomaže. Ukoliko stranka pokušava spriječiti trgovčevo slobodno raspolaganje robom, trgovac stiče pravo na ugovorenu odštetu. Iznos ugovorene odštete je 1% fakturirane vrijednosti robe, za svaki dan.     

10§. Angažiranje podizvođača

Trgovac zadržava pravo angažiranja podizvođača u proizvodnji svojih proizvoda, u raznim fazama proizvodnje, pri ambalažiranju itd.

11§. Sporna i neregulirana pitanja

U slučaju nesuglasica koje nastaju temeljem mađarskog dokumenta Općih uvjeta poslovanja, i dokumenata, prijevoda na ostale jezike, mjerodavnim će se smatrati dokument sačinjen na mađarskom jeziku.
Rokovi za dostavu robe su informativne vrste i odnose se na normalan slijed poslova. Trgovac zadržava pravo promjene, što znači da se protiv trgovca ne mogu primijeniti zahtjevi vezano uz štete nastale uslijed zakašnjelog prijevoza, a niti štete nastale uslijed zakašnjenja pružatelja usluga dostave i ostalih posrednika. 
Pravo prijeboja (priznanje duga): po spornim pitanjima trgovac ima pravo na kompenzaciju, dok se naručilac odriče istog prava. 

12§. Primjena zakonskih odredbi:

12.1. Trgovac i stranka po svim pravnim sporovima koji proizlaze iz pravnih odnosa reguliranih ovim spisom, priznaju pravo prvenstva mađarskog prava, koje je mjerodavno i prema kojem se postupa, s tim da se ne primjenjuje bečka konvencija o međunarodnim ugovorima. Strane – ako prvotni dogovori stranaka po spornim pitanjima ne rezultiraju uspjehom - podvrgavaju se (ovisno o području nadležnosti) pod isključivu nadležnost Središnjeg suda budimskog kvarta. (Budai Központi Kerületi Bíróság) 
12.2. Trgovac glede trgovine proizvoda iz svojih kataloga postupa isključivo prema Općim uvjetima isporuke, što znači da se isti primjenjuju za sve ugovore koji nastaju između stranke i trgovca. U svim katalozima trgovca se skreće pozornost važnosti čitanja i razumijevanja Općih uvjeta isporuke. Trgovac je mišljenja da ako stranka dođe do njegovih kataloga, i naručuje iz istih, to znači da je upoznata i sa  Općim uvjetima isporuke, jer je iste pročitala, razumjela i smatra ih obveznima.

13§. Prihvaćanje Općih uvjeta poslovanja

Ako se Naručilac u prvom svom pismenom javljanju namijenjenom Trgovcu jasno ne izjasni po pitanju upoznavanja i prihvaćanja Općih uvjeta poslovanja (OUP), Trgovac će u svom prvom pismenom obraćanju Naručiocu, ili obavijesti, uz skretanje njegove pozornosti, njemu dostaviti opće uvjete poslovanja. Naručilac ima obvezu izjasniti se da je sa sadržajem istih upoznat, da ih je razumio i da ih smatra obvezujućim. Ako je između strana došlo do sklapanja ugovora bez razmjene njihovih izjava, i iz sadržaja istih nije jasno da su OUP nerazdvojivi dio ovog ugovora, Trgovac ima obvezu u zasebnom obraćanju Naručiocu obavijestiti ga o istom (uz prilaganje OUP-a).   

Contact my host: 23Vnet Kft. Web: https://hostit.hu Tel.: +36-1-4501222